The Blog

test insta

Column 1 content here
Column 2 content here

About Mohd Safri Mahat

Haji Mohd Safri Mahat adalah Pengasas @ Founder, Pengarah dan Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) Warisan MUKMIN Sdn Bhd (2005-kini). Melalui Warisan MUKMIN Sdn Bhd ini (WMSB), beliau mempelopori satu model perkhidmatan lengkap dan bersepadu dalam bidang Pengurusan Kewangan Peribadi berasaskan Syariah yang dikenali sebagai Model Muamalat Mukmin yang merangkumi 4 pelan utama (Pelan Muamalat 4P) iaitu pelan-pelan Pelaburan, Perlindungan, Penyucian dan Pewarisan. Berkelulusan sebagai Perunding Kewangan Islam (IFP - Islamic Financial Planner) daripada Financial Planning Association of Malaysia (FPAM) dalam tahun 2010. Beliau adalah merupakan salah seorang perintis kepada era baru pengurusan zakat di Malaysia (1990). Beliau telah mengasas dan menerajui Pusat Zakat Selangor (PZS) sebagai Pengurus Besar pada tahun 1995-2004 sehingga menjadi sebuah institusi yang tersohor dan disegani di negara ini di samping menjadi contoh di peringkat antarabangsa, sebelum mengasas dan mencurahkan segala pengalaman dan kepakaran beliau kepada Warisan Mukmin sejak 2005 sehingga kini.

Comments are closed.