Perunding Muamalat

MEMBINA KERJAYA SEBAGAI
PERUNDING MUAMALAT
WARISAN MUKMIN SDN BHD

KERJAYA PERUNDING MUAMALAT

 

Ingin membina kerjaya sebagai Usahawan Perunding Muamalat dan memberi khidmat perundingan dalam bidang Muamalat di bawah Model Muamalat 5P Warisan MUKMIN melalui Pelan Pendapatan, Perlindungan, Pelaburan, Penyucian dan Pewarisan dalam bidang muamalat Islam? (RUJUK MODEL MUAMALAT 5P DI SINI)

PERKHIDMATAN YANG BOLEH DITAWARKAN ATAU DIPROMOSIKAN SEBAGAI PERUNDING MUAMALAT WARISAN MUKMIN

PELAN PEWARISAN

 • Penyediaan Dokumen Wasiat
 • Penyediaan Dokumen Hibah
 • Pentadbiran Harta Pusaka
 • Khidmat Nasihat Faraid
 • Kursus Faraid Kaedah ‘Az-Zaid’ Untuk Perunding Kewangan Islam

PELAN PENYUCIAN

 • Pakej Haji
 • Pakej Umrah & Ziarah
 • Waqaf Al-Quran

PELAN PERLINDUNGAN

 • Takaful Kemalangan Diri Kasih Rakyat*

PELAN PENDAPATAN

 • Program Rakan Perunding Muamalat
 • Program Nadi Rakyat*
 • Program Belibelah.com.my*

* Tertakluk Kepada Terma & Syarat

TAWARAN KHAS SEBAGAI PERUNDING BERTAULIAH MYANGKASA AMANAH BERHAD (MAAB)

Warisan MUKMIN Sdn Bhd telah memeterai perjanjian kerjasama sebagai Rakan Strategik kepada MyAngkasa Amanah Berhad (BOLEH RUJUK DI SINI) bagi mempromosi dan menawarkan perkhidmatan perundingan dalam bidang Wasiat, Amanah dan Harta Pusaka MAAB.

WMSB juga telah diberi kebenaran dan kelulusan oleh MAAB untuk melantik Wakil-Wakil Ejen bagi pihak MAAB bagi menawarkan perkhidmatan dalam bidang pengurusan harta pusaka ini kepada orang ramai.

Maka dengan ini, WMSB menawarkan kepada mereka yang mendaftar sebagai Perunding Muamalat Warisan MUKMIN, mereka juga diberi kebenaran untuk mempromosikan perkhidmatan-perkhidmatan yang ditawarkan MAAB kepada orangramai.

Bukan itu sahaja, bagi mereka yang mendaftar sebagai Perunding Muamalat WMSB berstatus PP, PK dan PE, nama anda akan kami kemukakan kepada MyAngkasa Amanah Berhad untuk mendapat pengiktirafan khas sebagai Perunding Harta Pusaka, Wasiat & Amanah MAAB dan anda akan diberi kelayakan untuk mengakses sendiri Sistem Rakan Niaga MAAB melalui Will and Estate Management System” (WAES) bagi membolehkan anda mendaftarkan sendiri wasiat pelanggan anda ke dalam sistem yang disediakan MAAB ini.

Untuk makluman, kursus-kusus dan latihan-latihan akan diberi oleh pihak Warisan MUKMIN Sdn Bhd dan MyAngkasa Amanah Berhad.

KATEGORI PERUNDING MUAMALAT WARISAN MUKMIN

Terdapat 5 kategori Perunding Muamalat Warisan MUKMIN iaitu:

(1) Perunding Eksekutif (PE)
(2) Perunding Kumpulan (PK)
(3) Pegawai Perunding (PP)
(4) Wakil Perunding (WP)
(5) Rakan Bersekutu (RB)

SYARAT & FI KOMITMEN MENJADI PERUNDING MUAMALAT WARISAN MUKMIN

(1) PERUNDING EKSEKUTIF (PE)

Wasiat Peribadi MAAB: RM400 + RM24 (GST) = RM424.00
Fi Komitmen: RM3,500.00
JUMLAH: RM3,900 + RM24 (GST) = RM3,924.00

(2) PERUNDING KUMPULAN (PK)

Wasiat Peribadi MAAB: RM400 + RM24 (GST) = RM424.00
Fi Komitmen: RM1,300.00
JUMLAH: RM1,700 + RM24 (GST) = RM1,724.00

(3) PEGAWAI PERUNDING (PP)

Wasiat Peribadi MAAB: RM400 + RM24 (GST) = RM424.00
Fi Komitmen: RM180.00
JUMLAH: RM580 + RM24 (GST) = RM604.00

(4) WAKIL PERUNDING (WP)

Fi Komitmen: RM180.00
JUMLAH: RM180.00

(5) RAKAN BERSEKUTU (RB)

PERCUMA (sehingga 31 Disember 2018 sahaja)
Mulai 1 Januari 2019, sedikit Fi Komitmen akan dikenakan untuk Rakan Bersekutu iaitu sebanyak RM50 sahaja.

JOM SERTAI KAMI SEKARANG!

 HADIR TAKLIMAT UNTUK SESI PENCERAHAN DAFTAR SEBAGAI AHLI RAKAN BERSEKUTU (RB) SEKARANG! PERCUMA!

NOTIS: Ambillah peluang untuk daftar sebagai Rakan Bersekutu (RB) secara percuma sekarang! Jika anda ingin mendaftar sebagai WP/PP/PK/PE juga, anda perlu mendaftar sebagai RB terlebih dahulu dan anda akan login untuk Upgrade ke Status yang lebih tinggi di dalam!

PELAN INSENTIF (1) - DOKUMEN WASIAT (DW)

 

INSENTIF
PENYEDIAAN DOKUMEN WASIAT MAAB


KADAR INSENTIF MENGIKUT
STATUS RAKAN PERUNDING


PERUNDING EKSEKUTIF (PE)

INSENTIF JUALAN PERIBADI:
42% – 50%

INSENTIF JUALAN KUMPULAN:
6% – 32%

INSENTIF PENGENAL PE & PK:
20%


PERUNDING KUMPULAN (PK)

INSENTIF JUALAN PERIBADI:
36% – 40%

INSENTIF JUALAN KUMPULAN:
6% – 26%

INSENTIF PENGENAL PE & PK:
15%


PEGAWAI PERUNDING (PP)

INSENTIF JUALAN PERIBADI:
30% – 34%

INSENTIF JUALAN KUMPULAN:
10% – 20%

INSENTIF PENGENAL PE & PK:
10%


WAKIL PERUNDING (WP)

INSENTIF JUALAN PERIBADI:
20%

INSENTIF JUALAN KUMPULAN:
10%

INSENTIF PENGENAL PE & PK:
5%


RAKAN BERSEKUTU (RB)

INSENTIF JUALAN PERIBADI:
10%

INSENTIF JUALAN KUMPULAN:
TIADA

INSENTIF PENGENAL PE & PK:
2%


RINGKASAN PELAN INSENTIF (1) – DOKUMEN WASIAT (DW)
ADALAH SEPERTI BERIKUT:

DAFTAR SEBAGAI AHLI RAKAN BERSEKUTU (RB) SEKARANG! PERCUMA!

NOTIS: Ambillah peluang untuk daftar sebagai Rakan Bersekutu (RB) secara percuma sekarang! Jika anda ingin mendaftar sebagai WP/PP/PK/PE juga, anda perlu mendaftar sebagai RB terlebih dahulu dan anda akan login untuk Upgrade ke Status yang lebih tinggi di dalam!

PELAN INSENTIF (2) - DOKUMEN HIBAH (DH)

 

INSENTIF
PENYEDIAAN DOKUMEN HIBAH WMSB


KADAR INSENTIF MENGIKUT
STATUS RAKAN PERUNDING


PERUNDING EKSEKUTIF (PE)

INSENTIF JUALAN PERIBADI:
20%

INSENTIF JUALAN KUMPULAN:
5%


PERUNDING KUMPULAN (PK)

INSENTIF JUALAN PERIBADI:
15%

INSENTIF JUALAN KUMPULAN:
4%


PEGAWAI PERUNDING (PP)

INSENTIF JUALAN PERIBADI:
10%

INSENTIF JUALAN KUMPULAN:
3%


WAKIL PERUNDING (WP)

INSENTIF JUALAN PERIBADI:
7%

INSENTIF JUALAN KUMPULAN:
TIADA


RAKAN BERSEKUTU (RB)

INSENTIF JUALAN PERIBADI:
5%

INSENTIF JUALAN KUMPULAN:
TIADA


RINGKASAN PELAN INSENTIF (2) – DOKUMEN HIBAH (DH)
ADALAH SEPERTI BERIKUT:

DAFTAR SEBAGAI AHLI RAKAN BERSEKUTU (RB) SEKARANG! PERCUMA!

NOTIS: Ambillah peluang untuk daftar sebagai Rakan Bersekutu (RB) secara percuma sekarang! Jika anda ingin mendaftar sebagai WP/PP/PK/PE juga, anda perlu mendaftar sebagai RB terlebih dahulu dan anda akan login untuk Upgrade ke Status yang lebih tinggi di dalam!

PELAN INSENTIF (3) - RAKAN STRATEGIK (RS)

 

INSENTIF
PERKHIDMATAN MUAMALAT
RAKAN STRATEGIK WMSB

(PAKEJ HAJI/UMRAH, ZAKAT, WAQAF DLL.)


KADAR INSENTIF MENGIKUT
STATUS RAKAN PERUNDING


PERUNDING EKSEKUTIF (PE)

INSENTIF JUALAN PERIBADI:
60%

INSENTIF JUALAN KUMPULAN:
10%


PERUNDING KUMPULAN (PK)

INSENTIF JUALAN PERIBADI:
50%

INSENTIF JUALAN KUMPULAN:
5%


PEGAWAI PERUNDING (PP)

INSENTIF JUALAN PERIBADI:
40%

INSENTIF JUALAN KUMPULAN:
3%


WAKIL PERUNDING (WP)

INSENTIF JUALAN PERIBADI:
20%

INSENTIF JUALAN KUMPULAN:
TIADA


RAKAN BERSEKUTU (RB)

INSENTIF JUALAN PERIBADI:
10%

INSENTIF JUALAN KUMPULAN:
TIADA


RINGKASAN PELAN INSENTIF (3) –
PERKHIDMATAN MUAMALAT – RAKAN STRATEGIK (RS)
ADALAH SEPERTI BERIKUT:

DAFTAR SEBAGAI AHLI RAKAN BERSEKUTU (RB) SEKARANG! PERCUMA!

NOTIS: Ambillah peluang untuk daftar sebagai Rakan Bersekutu (RB) secara percuma sekarang! Jika anda ingin mendaftar sebagai WP/PP/PK/PE juga, anda perlu mendaftar sebagai RB terlebih dahulu dan anda akan login untuk Upgrade ke Status yang lebih tinggi di dalam!

PELAN INSENTIF (4) - PROGRAM RAKAN NIAGA (RN)

 

INSENTIF
PERKHIDMATAN MUAMALAT
PROGRAM USAHAWAN RAKAN NIAGA (RN)

(TAKAFUL KEMALANGAN DIRI “KASIH RAKYAT”)


RINGKASAN PELAN INSENTIF (4) –
PERKHIDMATAN MUAMALAT – PROGRAM RAKAN NIAGA (RN)
ADALAH SEPERTI BERIKUT:

DAFTAR SEBAGAI AHLI RAKAN BERSEKUTU (RB) SEKARANG! PERCUMA!

NOTIS: Ambillah peluang untuk daftar sebagai Rakan Bersekutu (RB) secara percuma sekarang! Jika anda ingin mendaftar sebagai WP/PP/PK/PE juga, anda perlu mendaftar sebagai RB terlebih dahulu dan anda akan login untuk Upgrade ke Status yang lebih tinggi di dalam!

DAN YANG PALING PENTING!

KHIDMAT SOKONGAN TERBAIK KAMI!

 

Warisan MUKMIN memahami dan menjadikan sistem khidmat sokongan sebagai salah satu faktor kritikal dan tulang belakang bagi memastikan kejayaan dalam bidang perkhidmatan dan jualan seperti ini.

Antara khidmat sokongan kami:

check-yes  Taklimat Peluang Kerjaya untuk penyertaan Rakan-Rakan Perunding Muamalat baru dari masa ke semasa (kami telah laksanakan program ini sejak 2007)

lihat jadual aktiviti semasa

check-yes  Pengisian ilmu merupakan Teras Perkhidmatan kami. Kursus-kursus pewarisan untuk Rakan-Rakan kerap diadakan dari masa ke semasa – Wasiat, Hibah, Harta Sepencarian, Pentadbiran Harta Pusaka serta Takaful Pewarisan

check-yes  Kursus Khas Pengiraan Faraid Secara Cepat Mengikut Kaedah Az-Zaid yang dipelopori oleh Tuan Haji Mohd Safri Mahat, CEO Warisan MUKMIN Sdn Bhd.

check-yes  Sistem latihan ‘e-Training’ termasuk melalui Webinar merupakan satu lagi inisiatif dan kelebihan Warisan Mukmin dalam memberikan khidmat sokongan terbaik kepada Rakan-Rakan Perundingnya. Kaedah ini sangat berguna bagi mereka yang tiada masa untuk menghadiri kursus-kursus kami dan berada jauh dari ibu pejabat.

check-yes  Setiap Rakan Perunding akan mendapat link promosi masing-masing untuk dipromosikan. Semua pengemaskini maklumat akan dilakukan oleh pihak kami. Rakan hanya perlu mempromosikan link ini sahaja. Mudah, cepat, menjimatkan masa dan tenaga.

check-yes  dan banyak lagi…

 DAFTAR SEBAGAI RAKAN BERSEKUTU (RB) SEKARANG! PERCUMA!

 

 

ANDA DIJEMPUT MENYERTAI KAMI

 TEAM WARISAN MUKMIN

 

Sepenuh Masa atau Sambilan

 

 Untuk mendapat penerangan lebih jelas mengenai prospek pasaran dan

peluang bisnes, boleh hadir ke sesi penerangan kami (lihat jadual aktiviti).


INFO HIGHLIGHT!


MENGAPA PERLU MENJADI PERUNDING MUALAMAT KHUSUSNYA DALAM BIDANG HARTA PUSAKA, WASIAT, FARAID & HIBAH?

 

1. Mendalami ilmu berkaitan pewarisan (mawarith) – berpeluang mendalami ilmu pewarisan Islam yang amat berguna kepada kehidupan dunia dan akhirat, tetapi telah begitu jauh terkebelakang, khususnya ilmu-ilmu berkaitan wasiyyah, hibah dan faraid. Ingatlah pesan Nabi Muhammad s.a.w berkaitan ilmu faraid:

Pelajarilah ilmu Faraid dan ajarkanlah kepada manusia, kerana ianya adalah separuh daripada ilmu dan akan dilupakan. Ia juga adalah ilmu yang pertama akan dicabut dari umatku. – Hadis riwayat Ibnu Majah daripada Abu Hurairah.

 

2. Mendalami ilmu berkaitan perundangan dan pentadbiran harta pusaka memahami perundangan dan bagaimana pentadbiran harta pusaka diuruskan, khususnya pentadbiran pusaka di Malaysia. Pengetahuan ini juga sangat penting bagi setiap individu supaya apabila berlaku kematian, proses pengurusan harta pusaka si mati dapat diuruskan dengan segera dan menurut hukum syara’.

 

3. Membantu orangramai khususnya umat Islam menghindari dan menyelesaikan masalah berkaitan harta pusaka – pelbagai masalah akibat perebutan harta dan ketidakfahaman mengenai hukum-hakam dan perundangan mengenai harta pusaka kini begitu membimbangkan:

  • Terdapat 1 juta kes pusaka tertunggak di mahkamah

  • Harta beku kini bernilai lebih RM60 bilion di Malaysia

  • 90% daripada harta beku tersebut adalah milik orang Islam

  • Pembahagian faraid (yang mana hukumnya adalah wajib) tidak dilaksanakan!

  • Perselisihan dan perbalahan di kalangan keluarga berlaku akibat perebutan harta pusaka

  • Pentadbir yang tidak amanah, tidak berkemahiran dan tidak berpengetahuan

  • dan 1,001 masalah pentadbiran harta pusaka

Oleh sebab pentadbiran harta pusaka seorang Muslim berkaitan hukum syara’ dan sebahagiannya adalah ‘fardhu’, maka menjadi menjadi satu tanggungjawab dan kewajipan kepada orang-orang Muslim untuk berusaha menangani permasalahan ini supaya tidak berterusan dan bertambah tanpa hujungnya. Untuk mengatasi maslah ini, kita memerlukan lebih ramai lagi Rakan-Rakan yang melibatkan diri dalam bidang ini.

 

4. Sumber pendapatan perkhidmatan perundingan – skim pendapatan yang menarik disediakan di atas perkhidmatan perundingan yang ditawarkan kepada orang-ramai.

 

 

JANGAN LEPASKAN PELUANG KEEMASAN INI!

 

 ANDA BOLEH HADIR SESI PENERANGAN KAMI

 

SESI PENERANGAN/PREVIEW

 

Untuk mendapat penerangan lebih jelas mengenai prospek pasaran dan peluang bisnes dalam bidang harta pusaka ini, bolehlah hadir ke sesi penerangan kami secara PERCUMA dengan mendaftarkan nama anda dengan klik butang di bawah ini.

JADUAL TAKLIMAT UNTUK SESI PENCERAHAN DAFTAR KEHADIRAN TAKLIMAT / PROGRAM

 

MENDAFTAR SEBAGAI PERUNDING MUAMALAT WMSB

 

Berminat untuk mendaftar sebagai Perunding Muamalat Warisan Mukmin, sila mendaftar dengan klik butang di bawah ini.

 HADIR TAKLIMAT UNTUK SESI PENCERAHAN DAFTAR SEBAGAI AHLI RAKAN BERSEKUTU (RB) SEKARANG! PERCUMA!

NOTIS: Ambillah peluang untuk daftar sebagai Rakan Bersekutu (RB) secara percuma sekarang! Jika anda ingin mendaftar sebagai WP/PP/PK/PE juga, anda perlu mendaftar sebagai RB terlebih dahulu dan anda akan login untuk Upgrade ke Status yang lebih tinggi di dalam!