Permohonan Rakan Perunding

JENIS PERMOHONAN PERUNDING MUAMALAT

Perunding Wasiat & Hibah - Perunding Eksekutif (PE)
Perunding Wasiat & Hibah - Pengurus Kumpulan (PK)
Perunding Wasiat & Hibah - Pengurus (PS)
Perunding Wasiat & Hibah - Wakil (WL)
Perunding Wasiat & Hibah - Rakan Bersekutu (RB)

MAKLUMAT PERIBADI PEMOHON

Nama Penuh Pemohon *

Alamat *

Poskod *

Bandar *

Negeri *

No H/P *

Emel (yang sah & aktif) *

Pekerjaan *
AkauntanEksekutifKeraniPegawai BankPeguamPeniagaPerunding KewanganPesaraPolisSetiausaha SyarikatSururumahTenteraLain-Lain (nyatakan)

MAKLUMAT WAKIL / EJEN INSTITUSI LAIN

Adakah anda sudah menjadi perunding / wakil / ejen kepada mana-mana institusi lain?
Sila tandakan dan nyatakan (jika ada).
Pewarisan (Wasiat / Hibah / Pusaka)

Takaful / Insurans

Unit Trust / Unit Amanah

Zakat / Wakaf / Umrah / Haji

MAKLUMAT PENGENAL (Introducer)

Maklumat Pengenal (masukkan nama pengenal, jika anda diperkenalkan oleh Ahli/Rakan Mukmin. Jika tiada, biarkan ruangan ini kosong.):

PERAKUAN PEMOHON

Saya mengaku bahawa:

1. Semua pernyataan pada borang ini adalah benar dan betul.
2. Saya/Kami tidak pernah melakukan penyalahgunaan wang, pecah amanah, penipuan atau pemalsuan atau bersubahat atau mencuba melakukan sesuatu yang melanggar undang-undang.
3. Saya/Kami tidak pernah didapati bersalah kerana menipu, tidak jujur atau salah nyata terhadap mana-mana syarikat atau orang yang mempunyai urusniaga dengan mana-mana syarikat.
4. Saya/Kami tidak pernah diisytiharkan seorang yang bankrap atau muflis.
5. Saya bersetuju dan membenarkan Warisan MUKMIN Sdn Bhd menghubungi mana-mana pihak untuk mendapatkan maklumat berkenaan diri saya.
6. Saya bersetuju untuk mematuhi mana-mana syarat berkaitan perniagaan Warisan MUKMIN termasuk apa-apa arahan, garis panduan dan pekeliling yang dikeluarkan dari masa ke semasa.

Saya mengaku telah membaca dan faham dengan syarat-syarat di atas dan saya bersetuju dengan syarat-syarat tersebut.

SetujuTidak Setuju