• HJ ROSLAN Abdul Shukor posted an update 3 years, 4 months ago

    Amir Faiz tahniah kerana terpilih menyertai kurus usahawan internet..insyaAllah CEO kami Hj Safari adalah mentor kami dalam networking internet marketing yang hebat. Saya percaya setelah tamat kurus nanti En amir Faiz boleh mulakan perniagaan on line atau nak join kami di clubusahawaninternet.com boleh jump start terus buat biz tak perlu setting lagi. SMARTKu sistem telah disediakan untuk kita mulakan perniagaan. renungkanlah cadangan kami…